Landing image
Usluge

CJENOVNIK USLUGA "RAFINERIJE NAFTE BROD" a.d.

ORGANIZACIONA JEDINICA KOJA PRUŽA USLUGE CIJENA "RAFINERIJE NAFTE BROD" a.d. CIJENA IZVAN KRUGA "RAFINERIJE NAFTE BROD" a.d. ( PO J/M U KM BEZ PDV-a ) PREMA DALJINARU CIJENA PO J/M U KM BEZ PDV-a U "RAFINERIJE NAFTE BROD" a.d.
I. SEKTOR ODRŽAVANJE
R/B VRSTA USLUGE JEDINICA MJERE CIJENA PO J/M U KM BEZ PDV-a U "RAFINERIJE NAFTE BROD" a.d. DO 10 km OD 10 DO 20 km OD 20 DO 30 km OD 30 DO 50 km OD 50, 100 I VIŠE km
1 AUTODIZALICA 127 TONA N/Č 275 **** **** **** **** ****
2 AUTODIZALICA 90 TONA N/Č 200 **** **** **** **** ****
3 AUTODIZALICA 28 TONA N/Č 90 **** **** **** **** ****
4 AUTODIZALICA 25 TONA N/Č 80 **** **** **** **** ****
5 AUTODIZALICA 6 TONA N/Č 55 **** **** **** **** ****
6 VILJUŠKAR NOSIVOSTI 12,5 TONA N/Č 45 **** **** **** **** ****
7 VILJUŠKAR BOČNI 5 TONA N/Č 30 **** **** **** **** ****
8 VILJUŠKAR NOSIVOSTI 3,2 TONA N/Č 20 **** **** **** **** ****
9 KAMION FAP 14-14 NOSIVOSTI 7,5 TONA N/Č 55 **** **** **** **** ****
10 KOMPRESOR VAZDUŠNI 8 BARA N/Č 50 **** **** **** **** ****
11 ISPITIVANJE ZAPORNE ARMATURE NA NEPROPUSNOST N/Č 80 **** **** **** **** ****
12 ISPITIVANJE I PODEŠAVANJE VENTILA SIGURNOSTI N/Č 80 **** **** **** **** ****
13 USLUGA PUMPE VISOKOG PRITISKA ZA PRANJE PROCESNE OPREME N/Č 180 **** **** **** **** ****
14 USLUGA PUMPE ZA ISPITIVANJE POD PRITISKOM PROCESNE OPREME N/Č 120 **** **** **** **** ****
15 USLUGA IZRADE CIJEVNE SKELE ( MOGUĆNOST MONTAŽE VLASTITE SKELE JE 700 m2 ZA FASADU CJEVASTU SKELU, A 400 m2 ZA CIJEVNU SKELU ) m 2 7 7.5 8 8.5 9.3 11.5
16 IZRADA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA N/Č 40 40 41.5 42 43 45
17 NADZOR NAD IZVOĐENJEM ZAVARIVAČKIH RADOVA N/Č 30 30.5 31 31.5 32.5 35
18 USLUGA KONTROLE KVALITETA ZAVARENIH SPOJEVA I OSNOVNOG MATERIJALA VIZUELNOM METODOM N/Č 30 30.5 31 31.5 32.5 35
19 USLUGA KONTROLE KVALITETA ZAVARENIH SPOJEVA I OSNOVNOG MATERIJALA METODOM TEČNIH PENETRANATA N/Č 30 30.5 31 31.5 32.5 35
19.1. PO JEDNOM ISPITNOM MJESTU / VARU N/Č 10 10.5 11 11.5 12.5 15
20 USLUGA KONTROLE KVALITETA ZAVARENIH SPOJEVA I OSNOVNOG MATERIJALA METODOM RADIOGRAFIJE N/Č 45 **** **** **** **** ****
21 USLUGA KONTROLE KVALITETA ZAVARENIH SPOJEVA I OSNOVNOG MATERIJALA METODOM MAGNETNIH ČESTICA N/Č 37 37.5 37.9 38.4 39.3 41.5
21.1. PO JEDNOM ISPITNOM MJESTU / VARU N/Č 10 10.5 11 11.5 12.5 15
22 USLUGA KONTROLE KVALITETA ZAVARENIH SPOJEVA I OSNOVNOG MATERIJALA METODOM ULTRAZVUKA N/Č 40 40.5 41 41.5 42.5 45
23 USLUGA KONTROLE KVALITETA ZAVARENIH SPOJEVA I OSNOVNOG MATERIJALA METODOM VAKUMA m ’ 4.5 5 5.5 6 7 9
24 MJERENJE TEMPERATURE LASERSKIM MJERAČIMA N/Č 30 30.5 31 31.5 32.5 35
25 TERMIČKA OBRADA ZAVARENIH SPOJEVA / CIJEVI DO 6 COLA N/Č 60 60 61 62 63 65
25.1. TERMIČKA OBRADA ZAVARENIH SPOJEVA / CIJEVI PREKO 6 COLA N/Č 70 70.5 71 72 73 75
26 ISPITIVANJE HEMIJSKOG SASTAVA LEGIRANIH MATERIJALA 1 komplet analiza 100 100.5 101 102 102.5 105
27 REMONT EL. MOTORA KOJI NISU U EX IZVEDBI BEZ VIKLOVANJA N/Č 10,00 - 25,00 **** **** **** **** ****
28 ISPITIVANJE EL. MOTORA SNAGE DO 40 KILOVATA U ISPITNOJ STANICI N/Č 40,00 - 50,00 **** **** **** **** ****
29 SUŠENJE EL. MOTORA ( DIM. PEĆI ZA SUŠENJE 800 X 1300 X1100 mm ) N/Č 20 **** **** **** **** ****
30 USLUGA REMONTA PNEUMATSKE INSTRUMENTARSKE OPREME N/Č 20 **** **** **** **** ****
31 USLUGA REMONTA ELEKTRONSKE INSTRUMENTARSKE OPREME N/Č 20 **** **** **** **** ****
II. SEKTOR ZOP
1 SERVISNI PREGLED I PUNJENJE PREVOZNIH APARATA ZA GAŠENJE POŽARA S-1 KOM 2.8 **** **** **** **** ****
2 SERVISNI PREGLED I PUNJENJE PREVOZNIH APARATA ZA GAŠENJE POŽARA S-2 KOM 2.8 **** **** **** **** ****
3 SERVISNI PREGLED I PUNJENJE PREVOZNIH APARATA ZA GAŠENJE POŽARA S-3 KOM 2.8 **** **** **** **** ****
4 SERVISNI PREGLED I PUNJENJE PREVOZNIH APARATA ZA GAŠENJE POŽARA S-6 KOM 3 **** **** **** **** ****
5 SERVISNI PREGLED I PUNJENJE PREVOZNIH APARATA ZA GAŠENJE POŽARA S-9 KOM 3.5 **** **** **** **** ****
6 SERVISNI PREGLED I PUNJENJE PREVOZNIH APARATA ZA GAŠENJE POŽARA S-50 KOM 18 **** **** **** **** ****
7 SERVISNI PREGLED I PUNJENJE PREVOZNIH APARATA ZA GAŠENJE POŽARA S-100 KOM 18 **** **** **** **** ****
8 SERVISNI PREGLED I PUNJENJE PREVOZNIH APARATA ZA GAŠENJE POŽARA CO2 / 5 kg KOM 7 **** **** **** **** ****
9 SERVISNI PREGLED I PUNJENJE PREVOZNIH APARATA ZA GAŠENJE POŽARA CO2 / 10 kg KOM 8.5 **** **** **** **** ****
10 SERVISNI PREGLED I PUNJENJE PREVOZNIH APARATA ZA GAŠENJE POŽARA S-250 KOM 50 **** **** **** **** ****
11 PREGLED I ISPITIVANJE ZIDNIH HIDRANATA N/Č 10 **** **** **** **** ****
12 OBUKA RADNIKA N/Č 10 **** **** **** **** ****
13 PRANJE ULICA N/Č 110 **** **** **** **** ****
III. SEKTOR ZNR
1 PUNJENJE VAZDUŠNIH BOCA ZA KOMPRIMIRANIM VAZDUHOM OD 6 LITARA KOM 4.2 **** **** **** **** ****
2 PUNJENJE VAZDUŠNIH BOCA ZA KOMPRIMIRANIM VAZDUHOM OD 40 LITARA KOM 28 **** **** **** **** ****
LEGENDA :
**** - USLUGA SE NEMOŽE IZVODITI VAN KRUGA "RAFINERIJE NAFTE BROD" a.d.
N/Č - RAD OD JEDNOG ČASA
KOM - PO JEDNOM KOMADU

Skini cjenovnik